Prevodilac za ruski jezik!

Profesionalni, besprekorni i povoljni prevodi.

Pružamo uslugu usmenih i pismenih prevoda za ruski jezik. Prevodimo sve vrste opštih, stručnih, poslovnih, promotivnih i književnih tekstova, časopise, razne druge publikacije, kao i video materijale i prezentacije, serije i filmove. Na Vaš zahtev obezbeđujemo profesionalne prevodioce za ruski jezik za potrebe usmenog prevođenja.

Naši prevodioci za ruski jezik poseduju višegodišnje iskustvo u usmenom i pismenom prevođenju tekstova iz najrazličitijih oblasti; ekonomije, finansija, bankarstva, marketinga, prava, medicine, turizma, mašinstva, građevinarstva i sl. Prevodilac za ruski jezik u svom radu mora da vodi računa da prevod, pre svega, bude dosledan originalnom tekstu, i preveden u duhu jezika na koji se tekst prevodi. Zato je neophodno da prevodilac za ruski jezik dobro poznaje gramatiku ruskog jezika, oblast na koji se tekst odnosi, da ima bogat rečnik i da se izražava jasno i precizno. Zato u svom timu imamo isključivo iskusne prevodioce za ruski jezik, diplomirane filologe i prevodioce kojima je ruski jezik maternji jezik.

Svaki prevod prolazi kroz nekoliko faza kontrole pre isporuke prevoda klijentu. Ovakav način rada je neophodan kako bismo uvek isporučili kvalitetan i besprekoran prevod.

U zavisnosti od zahtevnosti stručnih tekstova pružamo i usluge stručne redakture, koju rade stručnjaci iz određenog delokruga, pravnici, inženjeri, lekari i sl. Stručna redaktura podrazumeva dodatno uređivanje prevoda, odnosno proveru tačnosti stručne terminologije i predloga adekvatnih stručnih termina u prevodu određenog stručnog teksta.
U našem timu su i lektori za ruski jezik, maternji govornici ruskog jezika koji se profesionalno bave lektorisanjem tekstova na ruskom jeziku. Lektura je ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka u tekstu i preporučuje se za sve vrste tekstova koji se javno publikuju. Lektor za ruski jezik mora da poznaje pravopis i književne norme ruskog jezika.

Za potrebe konsekutivnog ili usmenog prevođenja angažujemo profesionalne prevodioce sa iskustvom od najmanje 100 sati usmenog prevođenja, koji najbolje poznaju oblast prevođenja i imaju sposobnost lepog i preciznog izražavanja.

Ostvarili smo uspešnu saradnju s velikim brojem klijenata i ponosni smo na naše dugogodišnje iskustvo. Svakom prevodilačkom projektu pristupamo odgovorno i maksimalno se posvećujemo svakom klijentu.

SLANJE MATERIJALA NA PREVOD

Materijal koji treba da prevede prevodilac za ruski jezik nam možete dostaviti na nekoliko načina: elektronskim putem na našu e-mail adresu, predati materijal lično u našim prostorijama, poslati brzom poštom na našu adresu. Pre toga nam se možete obratiti radi utvrđivanja roka za prevod i procene prevoda.

USMENI PREVODI – PREVODILAC ZA RUSKI JEZIK

Obezbeđujemo iskusne prevodioce za ruski jezik, za potrebe simultanog i/ili konsekutivnog prevođenja za ruski jezik. Više informacija možete pročitati na stranici Usmeni prevodi >>.

CENOVNIK

Opšta cena prevodilačkih usluga zasnovana je na prevodilačkoj stranici, koja sadrži 1800 karaktera. Karakteri podrazumevaju slovna mesta računajući i razmake.

 

Prevode isporučujemo identično izvornom obliku. Najčešće u Word, Excell i PDF datoteci. Ako materijal sadrži grafičke prikaze, prikazi će biti obrađeni i prevedeni na odgovarajući način. Svi prevodi se arhiviraju na period od godinu dana, tako da Vam je u tom vremenskom intervalu uvek dostupna nova kopija prevoda.

 

Kao prevodilačka agencija dužni smo da sve informacije koje se nalaze u dokumentaciji za prevod, kao i one informacije koje nisu sadržane u pomenutoj dokumentaciji ili su u vezi s njom, a saznali smo ih u toku pružanja prevodilačkih usluga, smatramo poverljivim.

Zašto izabrati nas

Uvek smo tu da vam pružimo besplatan savet i besplatnu procenu za prevod i uvek ćemo završiti projekat koji ste nam poverili.
Naše cene prilagođene su aktuelnoj ekonomskoj situaciji, a ne evropskim standardima u prevodilaštvu.
Ako niste u prilici da preuzmete prevod u našim prostorijama, organizovaćemo isporuku prevoda po kuriru na vašu adresu o našem trošku, za sve prevode preko tri i više prevodilačkih stranica.

Obratite nam se!