Sudski tumač za ruski jezik!

Profesionalni prevodi, sa overom sudskog tumača za ruski jezik.

Pružamo uslugu usmenih i pismenih prevoda za ruski jezik. Prevodimo sve vrste opštih, stručnih, poslovnih, promotivnih i književnih tekstova, kao i sve vrste dokumenata za koje je potrebna overa ovlašćenog sudskog tumača za ruski jezik; ličnu, pravnu, sudsku, finansijsku i tendersku dokumentaciju. Sudski tumač za ruski jezik je poznavalac ruskog jezika na najvišem nivou i za tačnost prevoda garantuje svojim pečatom i potpisom.

Po potrebi organizujemo izlazak na teren sudskog tumača za ruski jezik kada se zahteva njegovo prisustvo.

Sve naše sudske tumače za ruski jezik je za sudske prevodioce postavilo Ministarstvo pravde i samim tim su ovlašćeni za prevođenje i overu prevoda svih vrsta dokumenata. Overeni prevodi dokumenata predstavljaju službeni dokument i možete ih koristiti u zemlji i širom sveta. Svi overeni prevodi imaju pravnu snagu, zakonski su važeći i samo sa overenim prevodima možete ostvarivati prava kod nadležnih institucija.

Svaki prevod koji se overava spaja se sa dokumentom koji se prevodi, sa originalom ili njegovom kopijom. Ako je potrebno da kopiju overite kod javnog beležnika ili apostilirate dokumenta, ove korake morate preduzeti pre donošenja dokumentacije na prevod jer sudski tumač za ruski jezik osim sadržaja dokumenta mora da prevede i zapis javnog beležnika kao i Apostil pečat. Za više informacija u vezi sa Apostil pečatom i overom kopija kod javnog beležnika pogledajte stranicu Najčešća pitanja >>.

Pre dostave dokumentacije na prevod nas uvek možete pozvati radi besplatne procene ili definisanja optimalnog roka za prevod Vaše dokumentacije.
U radu praktikujemo nekoliko faza kontrole prevoda kako bismo Vam uvek isporučili besprekoran prevod. Naš profesionalan način rada i usmerenost ka kvalitetu prepoznali su mnogi klijenti i ponosni smo na našu zavidnu referentnu listu klijenata.

PRIJEM DOKUMENTACIJE

Dokumentaciju koju treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za ruski jezik možete dostaviti lično u našim prostorijama, poslati brzom poštom na našu adresu, poslati elektronskim putem na našu e-mail adresu. Pre toga nas možete pozvati radi besplatne procene i definisanje optimalnog roka za prevod.

PREUZIMANJE PREVODA

Završene prevode možete preuzeti u našim prostorijama, a možemo Vam ih poslati brzom poštom (bilo koji grad u Srbiji). Cena ove usluge je 250 RSD (troškovi slanja brzom poštom) dok je za prevode u obimu preko tri prevodilačke stranice ova usluga potpuno besplatna, odnosno troškove poštarine snosimo mi.

USMENI PREVODI – SUDSKI TUMAČ ZA RUSKI JEZIK

Ako Vam je potreban sudski tumač za ruski jezik radi prisustva na ceremoniji venčanja, pri overi ugovora ili potpisa ili za potrebe ročišta, obratite nam se. Više informacija na stranici Usmeni prevodi >>.

CENOVNIK

Opšta cena prevodilačkih usluga zasnovana je na prevodilačkoj stranici, koja sadrži 1800 karaktera. Karakteri podrazumevaju slovna mesta računajući i razmake.

 

Prevod ličnih i drugih isprava koje sadrže manje od 1800 karaktera smatra se prevodom jedne prevodilačke autorske strane.

 

Cene prevoda sa overom sudskog tumača za ruski jezik

Plaćanje

 

Prilikom donošenja dokumentacije na prevod ili prilikom preuzimanja prevoda, poželjno je da nam donesete originalni dokument ako ga posedujete. Sudski tumač za ruski jezik ima zakonsko pravo da uporedi kopiju i prevod sa originalnim dokumentom. Za tačnost svog prevoda garantuje svojim potpisom i pečatom. Na kraju svakog prevoda nalaze se podaci prevodioca i podaci o broju rešenja postavljenja. Pečat mora da sadrži sve zakonski propisane elemente, a to su ime i prezime prevodioca, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika.

 

Sudski prevodilac za ruski jezik je nov naziv, odnosno znači potpuno isto što i sudski tumač za ruski jezik.

 

Zašto izabrati nas

Uvek smo tu da vam pružimo besplatan savet i besplatnu procenu za prevod i uvek ćemo završiti projekat koji ste nam poverili.
Naše cene prilagođene su aktuelnoj ekonomskoj situaciji, a ne evropskim standardima u prevodilaštvu.
Ako niste u prilici da preuzmete prevod u našim prostorijama, organizovaćemo isporuku prevoda po kuriru na vašu adresu o našem trošku, za sve prevode preko tri i više prevodilačkih stranica.

    Obratite nam se!
    blank