“Svi zahtevi koji se pred prevodioca postavljaju su važni ali je jedan najvažniji – preneti misao koja je izražena u izvornom štivu jer prevođenje je jedna od najopasnijih kritika ljudske misli.” Naime, ako misli u tekstu nema, onda se takav tekst ne može prevesti.”

Eugen Verber

Usmeno prevođenje sa/na ruski jezik

Na Vaš zahtev organizujemo izlazak sudskog tumača na teren, kada se zahteva prisustvo sudskog prevodioca za ruski jezik:

 
Kako bismo mogli da Vam obezbedimo prevodioca za željeni datum, neophodno je da nam dostavite sledeće informacije o događaju za koji Vam je potreban sudski tumač za ruski jezik:

Opšti cenovnik usluga

Opšta cena usmenog prevođenja odnosi se na 1h rada prevodioca;

 
Za sve ostale angažmane, cena se utvrđuje po upitu.

 
Dodatne napomene:
 
Rad usmenog prevodioca počinje od onog trenutka, kada stigne na mesto određeno za usmeno prevođenje u skladu sa instrukcijama naručioca.
 
(Polu) dnevni i višednevni angažman prevodioca:
 
Radni dan usmenog prevodioca može trajati najviše 8 sati.
 
Usmeni prevodilac ima pravo na:

 
Ako dogovorom između naručioca i usmenog prevodioca nije drugačije utvrđeno, naručilac snosi sledeće troškove:

blank

Rokovi

Minimalan rok za naručivanje usluge usmenog prevođenja je 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti od vrste angažmana, pre datuma događaja.

blank